Od ponedjeljka PENZIONERI bogatiji za 120 eura: Evo ko sve ima pravo na naknadu

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za lipanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama počet će u ponedjeljak, 17. srpnja, a naknadu će dobiti 6786 korisnika za što je osigurano 816.124,30 eura, objavio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti svaki hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Osoba također ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju i njezin prihod i/ili prihod članova njezinog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 120,71 eura (909,49 kuna).

Uvjet za naknadu
Jedan od uvjeta je i da osoba nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da joj nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, kao i to da nije sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

HZMO napominje da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti.

Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)